02-03-05

AMNESIEIs een heel belangrijk punt voor mensen met DIS. Duid

AMNESIEIs een heel belangrijk punt voor mensen met DIS. Duidelijk hierbij moet zijn dat de betrokkene blokken tijd kwijt is. Vooral in de kinderjaren, maar ook nu in het dagelijks leven. ( Bijv. zich ergens begeven zonder te weten hoe men daar gekomen is.)DEPERSONALISATIEBuiten jezelf staan, dus het gevoel hebben los te staan van je eigen persoon of het lichaam, het gevoel een robot te zijn. Depersonalisatie is een verstoring van de zelfbeleving. Iemand kan absoluut niet meer voelen en-of ervaren wie of wat hij is. Deze betrokkene voelt zich niet langer bewust verbonden met de omgeving en heeft het idee het leven vanaf een afstand of door een camera te aanschouwen of geleefd te worden door een ander persoon. Er bestaat bij depersonalisatie in het geheel geen "ik" gevoel meer. Bij depersonalisatie bestaat er absoluut geen samnehang meer met emotie of emotionele beleving en het is dan ook een verstoring van de realiteitsbeleving.DEREALISATIEDerealisatie is een van de symptomen die voorkomen bij iemand met dis. Dit zijn gevoelens van vervreemding deze kunnen veroorzaakt worden doordat een deel van de persoonlijkheid op de voor grond staat dat bijvoorbeeld jonger is of een andere periode van de persoon zijn leven een functie heeft gehad. Zo zal je wel herkennen dat je huidige woning, je man, of je vrienden je vreemd voorkomen. Waarom? Omdat zij geen deel uitmaken van de levenservaring van dat deel van jou. Dit is vooral bij extreme herbelevingen, waarbij de betrokkene bijvoorbeeld dissocieert in een angstig klein kind en het contact met de realiteit van het heden verliest. Dan kan het gebeuren dat de betrokkene de omgeving helemaal niet meer herkent. De omgeving vager, op afstand waarneemt.IDENTITEITSVERWARRINGEr is grote verwarring over de identiteit door bijv. stemmen in het hoofd te hebben die steeds maar weer de strijd aangaan. Interne strijd tussen delen- alters.IDENTITEITSWISSELINGMensen die de betrokkene aanspreken met een andere naam. De betrokkene heeft dingen gekocht maar, kan zich dit niet meer herinneren. Verschillende handschriften hebben. Stemmen in hun hoofd horen, en die stemmen hebben allemaal verschillende namen. BELANGRIJKE PUNTEN DIE JE ALS DISSER TIJDENS JE THERAPIE TEGEN KOMT.Leren te accpeteren dat je DIS heb. Leren om te gaan met de verschillende delen- alters in je.Hoe ga je om met triggers.Hoe hou ik het veilig.Hoe te functioneren in het hier en nu.Controle krijgen over het dissociëren.Controle krijgen over destructieve delen- alters.Interne samenwerking.Trauma verwerking zonodig.Werken aan intergratie een worden met je afgesplitste delen- alters ( als hier behoefte aan is.) Wil t u een vraag stellen dan kunt u dit vervolgens doen. Door 10,- Euro over te maken op banknr. 370139895 tnv BJM Geldorp te Assendelft. Onder vermelding "een vraag ". Vergeet niet u naam te vermelden. Zodra het bedrag is bij geschreven op de rekening, beantwoord ik u vraag. U vraag kunt u stellen door op het volgende e-mail adres te klikken. geldorpb@wanadoo.nl,

20:14 Gepost door Teresa | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.