12-04-05

Aura Reading

Aura reading

Onze wereld met ons, alle mensen en dieren zijn aan elkaar verbonden. We zijn allemaal ontstaan uit dezelfde bron, de collectieve energie en we zijn er ook nog steeds mee verbonden. Ook zijn we verbonden aan elkaar. Toch voelt het vaak los of eenzaam. Blijkbaar hebben we het gevoel van losstaan nodig om ons leven te beleven.

De verbondenheid zit hem in de opbouw van energie. Alles bestaat uit trillingen die zo compact kunnen zijn als ons lichaam of voorwerpen. Een iets minder tastbaar onderdeel is de aura: het lichtveld dat ons omringt en doordringt. De aura is te zien, te voelen, te horen, te weten en te ruiken. Maar jammer genoeg nog niet voor iedereen.

De verbondenheid met je leefwereld komt steeds meer onder de aandacht door inzichten en stromingen gericht op 'het creëren van de eigen werkelijkheid.' De aura schept een brug tussen de wereld zonder tijd van de collectieve energie en onze wereld met tijd.

Als mens zijn we ons meestal niet bewust van ons wezen. Ons wezen zit juist helemaal aan onze aura gekoppeld. Het laat daarin de kern zien: de levensdoelen voor een bepaald moment en op lange termijn. Het laat de persoon zien in alle facetten waar het wezen voor gekozen heeft en hoe de persoon dit verder heeft uitgewerkt.

Wat is daar nou concreet handig aan?Door middel van een reading (het lezen van de aura/ energie) komt eerst herkenning waardoor er meer contact met het eigen wezen ontstaat. Dat voelt warm en bemoedigend.

Maar het belangrijkste is dat het verhelderend is om te zien wat je als persoon hebt opgebouwd of waar je mee bezig bent. Of te wel: wat zijn je doelen, welke angsten heb je, wat heb je voor afweer gecreëerd.Wat heb je eigenlijk al veel goed gedaan en wat houd je nu op dit moment nog tegen?

Hoe gaat een aura reading in zijn werk.Ik kijk naar de energie om je heen en de verbindingen met je ziel. Daar komt voor mij veel informatie uit die ik vertaal naar bruikbare inzichten. Niets zweverigs, geen ogen dicht of tien keer je naam noemen, geen wierrook of Jomanda jurken. Gewoon een prettig gesprek en een heel verhaal van mij.

Een reading duurt ongeveer anderhalf uur. Het is mooi dat je jezelf dit inzicht gunt en geeft. Door gewoon bij me te zijn laat je jezelf als persoon en als wezen zien en toon je hoe bijzonder het leven is. Je hoeft er niets voor te doen en ik kijk naar jouw situatie, je energie punten (chakra's) en je wezen. Wat op dat moment belangrijk voor je is. Meestal komt daar een rode lijn uit voort. Je kan ook zelf vragen stellen of onderwerpen aangeven die je nu belangrijk vindt.

Ik vertel een heleboel. Over afweermechanisme, vriendschapsbanden, werksituaties, familie, relaties, e.d. Omdat het zoveel is neem ik het op een cassettebandje op, zodat je het geheel altijd terug kunt luisteren.

Als ondersteuning maak ik een tekening van de aura zodat je kunt zien op welke plekken van het lichaam de sterkste en zwakste plekken zitten. Meestal doorloop ik in een reading de zeven hoofdchakra's en de voet en hand chakra's. Chakra's zijn energiepunten in ons lichaam waar de energie in en uit ons lichaam gaat. De chakra's hebben bepaalde eigenschappen. Net als dat we een neus hebben om te ruiken, hebben we een eerste chackra waar ons gevoel van veiligheid en zekerheid zetelt. Zo heeft elke chackra een eigen functie (zie het Chakra schema hieronder).Door alle chakra's te doorlopen komen alle onderwerpen aanbod en wordt de rode lijn zichtbaar.

Voor wie is een aura reading bedoeld?Ieder persoon leeft om te leven, te ervaren. Door ervaringen leer je en verkrijg je inzichten die als persoon belangrijk zijn. Een aura reading helpt bij die inzichten. Dus of je nu lekker draait en goed in je vel zit, of dat je bent vastgelopen in kleine of grote onderdelen van je leven, het helpt altijd bij je inzicht en dus bij de groei van je wezen. Een reading voelt als een warm bad door het contact met je wezen. Het helpt als een zet in de goede richting van je levensweg.

13:00 Gepost door Teresa | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.