27-06-05

Ik ben een Hooggevoelig mens

Achtergrond

Hoog sensitieve personen hebben een zenuwstelsel dat zeer gevoelig is voor prikkels en stimulansen. Dankzij het gevoeligere zenuwstelsel zijn fijngevoelige personen in staat om informatie op een dieper niveau te verwerken en hebben ze weinig moeite met het oplossen van complexe problemen.

Ze zijn oplettend en zich bewust van de zeer subtiele signalen uit de omgeving die meestal door anderen worden gemist.

Stemmingen bij anderen mensen voelen ze moeiteloos aan.

Fijngevoelige mensen zijn zorgzaam, bescheiden en nauwgezet. Ze hebben een zeer brede belangstelling, zijn in staat om onbewust te leren en beschikken over scherpe inzichten.

Informatie verwerken ze op een snelle manier op een dieper niveau. Ze houden zich liever niet bezig met oppervlakkigheden, maar denken liever na over de zin des levens.

Ze zijn zich bewust van het verleden, hebben een open mind voor het heden en oriënteren zich vaak op de toekomst.

Dankzij hun gevoel voor andere mensen en hun talent om dingen het met elkaar in verband te brengen, weten fijngevoelige mensen hoe bepaalde zaken in elkaar steken.

Ze zijn in staat om verleden, heden en toekomst met elkaar te verbinden, creatieve oplossingen voor ingewikkelde problemen te bedenken en durven doelbewust risico’s te nemen.

Dankzij hun intuïtie weten ze voor de hand liggende fouten te vermijden.

Kortom fijngevoelige personen zijn mensen met bijzondere talenten.

Problematiek

Hoog sensitieve personen zijn over het algemeen gepassioneerde levensgenieters. Een teveel aan stimulansen en prikkels wordt door hooggevoelige personen echter als negatief ervaren.

Over het algemeen herstellen hooggevoelige mensen veel langzamer van de gevolgen van een teveel aan stimulering. Om een overdaad aan prikkels goed te kunnen verwerken heeft men de neiging om zich terug te trekken.

Een te veel aan stimulans leidt onherroepelijk tot verwarring, stress en ontsporing.

Hoogsensitiviteit is niet alleen van invloed op zaken als persoonlijke levensloop en individuele loopbaan, maar ook op het innerlijk leven en intieme relaties.

Als gevolg van hun gevoeligheid kunnen hoog sensitieve mensen een gebrek aan zelfvertrouwen en eigenwaarde ontwikkelen.

Hierdoor is het voor hen niet eenvoudig om bevredigend werk te vinden of een passende relatie aan te gaan. Fijngevoelige mensen hebben dan ook vaak moeite met het bepalen van hun positie in de samenleving.

Fijngevoelige mensen streven in hun relatie met andere mensen over het algemeen naar synthese en samenwerking.

Hooggevoeligheid wordt door de ander echter niet altijd gewaardeerd. Vanwege de gewoonte van de westerse cultuur om het verstand boven het gevoel te plaatsen is men onvoldoende bekend met de achtergronden, de inhoud en de gevolgen van een fenomeen als hooggevoeligheid.

Hierdoor voelen hooggevoelige personen zich vaak door hun medemens onvoldoende gewaardeerd.

Bel voor informatie of afspraak telefoon 06-26764365 of email info@savano.nl

Parlevinker 7, 1034 PX Amsterdam

Telefoon 06-26764365 / email info@savano.nl / website

21:33 Gepost door Teresa | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.